<-- Akadder Sitesine Dön

Hedefler

  • Gençlere özel alan becerileri kazandırmak,
  • Gençlerin öz güvenlerini geliştirmek,
  • Gençlerin kişiler arası ve sosyal becerilerini güçlendirmek,
  • Gençlerin stresle başa çıkma stratejileri geliştirmelerini sağlamak,
  • Gençlerin kendilerini tanımalarını ve duyarlılık sahibi olmalarını sağlamak,
  • Gençlerin motivasyonlarını artırmayı sağlamak,
  • Gençlerin dış dünya ile sağlıklı bir ilişki kurmaları ve farklı yaşam biçimlerini görmelerini sağlamak,
  • Ailelere farkındalık kazandırarak aile içi iletişimi geliştirmek.